Prof. Dr. Ahmet Kasım Han

Prof. Dr. Ahmet Kasım Han

Ahmet Kasım Han, İstanbul, Boğaziçi, Koç ve Harvard üniversitelerinde, ekonomi, uluslararası ilişkiler, strateji, finans ve müzakere stratejileri konularında lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası eğitimi aldı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde akademik kariyerine başlayan Han, 1996 senesinde akademik kariyerine ara vererek özel sektöre geçti. Yurtiçi ve yurtdışında inşaat, sanayi ve finans alanında faaliyet gösteren çeşitli şirketlerde Proje Müdürü, Uluslararası Sermaye Piyasaları Koordinatörü, Genel Müdür konumlarında görev yaptıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi MBA programında ders vererek akademik kariyere döndü. Akademik birikimini özel sektör tecrübesiyle bütünleyerek doktora çalışmalarını stratejik düşünce alanında odakladı ve küreselleşme ortamında biçimlenen rekabette stratejik öngörü ve düşünce süreçleri üzerinden aktör davranışlarının dinamiklerini ve geleceğini değerlendirdiği teziyle doktor ünvanı aldı. Bu tez halen bu başlıkta Türkiye’de yapılmış tek doktora tezi özelliğini koruyor. İstanbul, Bilgi ve  Kadir Has Üniversitelerinde öğretim üyeliği ve rektör danışmanlığı yapan Han halen Altınbaş Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinde öğretim üyesi ve rektör danışmanı olarak görev yapıyor. Prof. Han, TC Milli Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nde, Stratejik Düşünce ve Uluslararası Sistemin Evrimi konularında, Müşterek Harp Enstitüsü’nde ise Strateji ve Startejik Öngörü konularında öğretim üyeliğini de yirmi yılı aşkın bir süredir sürdürmekte ve Harp Akademileri Komutanlığı Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi Akademik Danışmanlığı görevinde de bulundu. St. Andrews ve Tel Aviv Üniversitelerinde ziyaretçi öğretim üyesi olarak ders ve konferanslar verdi. 2003 – 2006 yılları arasında Türkiye İhracatçılar Meclisi Uluslararası İlişkiler ve Siyasi Danışmanı olarak görev yapan Han, ihracatçı firma ve sektörlerin uluslararası paydaşlarıyla yürütülen müzakerelerin stratejik yapılandırılması, iletişimi ve Türkiye’nin stratejik marka yönetimi üzerine çalıştı. 2003 yılından bu yana sanayi ve hizmetler alanında çeşitli özel sektör kuruluşlarında Yönetim Kurulu üyeliği, Yönetim Kurulu baş danışmanlığı görevlerinde bulunan Prof. Dr. Han, aynı zamanda çokuluslu finans ve sanayi şirketlerine stratejik kriz yönetimi, çatışma yönetimi, algı ve itibar yönetimi, stratejik süreç yapılandırması, senaryo analizi, birleşme ve satınalma, iş ve kontrat modellemesi ve bu süreçlerle ilgili müzakerelerin danışmanlığı ve yönetimi; yeni pazar ve iş geliştirme alanlarında strateji ve sivil diplomasi,  hükümet ilişkileri, bunlara ilişkin stratejik düşünce yetkinlikleri ve siyasal-finansal risk değerlendirmesi ve yönetimi alanlarında danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ahmet Kasım Han, strateji, stratejik düşünce, stratejik müzakere, uluslararası ekonomi-politik ve siyasal risk değerlendirmesi, enerji ve dünya politikası konularında değişik ülkelerde çeşitli özel sektör ve resmi kuruluşlara yüzellinin üzerinde eğitim ve özel konferans verdi, makaleleri alanındaki en saygın dergi ve yayınevleri tarafından yayınlandı. ABD hükümetinden, 2003 senesinde Amerikan Dış Politikası alanında çalışmak üzere “Avrupa’nın Onbeş Genç Lideri”, 2015 yılında ise Tel Aviv Üniversitesi tarafından “İsrail ve Orta Doğu Araştırmaları” araştırma burslarıyla taltif edilmiştir. 2003 yılından beri çeşitli uluslararası sorunların müzakeresinde görev yapan bir çok “second track” heyetinin değişik konumlarda üyeliğinde bulunan Han, aralarında Türkiye’de EDAM, İtalyan ISPI, ABD German Marshall Fund, Almanya Konrad Adenauer’in bulunduğu dünyanın en önde gelen düşünce kuruluşlarıyla kriz yönetimi, ticari ve kamu diplomasisi, stratejik süreç yapılandırması ve çözümü üzerinde çalışmalar yürütmekte. NTV, HabertTürk, Tv100 gibi televizyonlarda program yapan Han, Radikal ve Referans gazetelerinde de köşe yazdı. Stratejik analizleri, finans, ekonomi ve değişik uluslararası sorunlara ilişkin fikir ve yaklaşımları Türkiye’de basın kuruluşları dışında, BBC, CNN International, CBS, New York Times, The Economist, Wall Street Journal, Der Spiegel, The Associated Press, Reuters, Paris Match, Der Spiegel, Nikkei, Ashai Shimbun’un da aralarında bulunduğu uluslararası basın kuruluşlarında yayınlandı. Ahmet Kasım Han, stratejik düşüncenin, yaratıcılık ve öngörü üzerinden geleceği yönlendirmeye yararyan ve uygulamaya yönelik entelektüel bir araç olduğuna, stratejik meselelerin bütüncül, bütünleşik ve çok yönlü çözümlenmesi gerekliliğine inanıyor. Bu konudaki fikir ve modellemeleri aralarında US Marine Core University’nin de bulunduğu değişik kurumlarda tartışıldı. Türkiye’de ve uluslararası alanda edindiği deneyimlerin üzerinde yapılandırdığı startejik değerlendirme yaklaşımıyla stratejiyi, verili şartlarda ayakta kalmaya yarayacak bir planlama süreci olarak değil,  rekabette avantajlı olacağımız iklimi ve koşulları yaratmak eylemi olarak görüyor. Özel sektörde edindiği yöneticilik tecrübesini, ekonomiden psikoljiye kadar uzanan disiplinlerarası akademik tecrübesiyle harmanlayarak geliştirdiği özgün stratejik düşünce ve kriz yönetimi yaklaşımıyla çalışmalarını sürdürmekte.