Deniz Kılıç

Deniz Kılıç

Kasım 1986’da Amasya’da doğdu.

2009 yılında ODTÜ Uluslararası İlişkiler (anadal) ve Sosyoloji (yandal) bölümlerinden yüksek şeref derecesiyle mezun oldu.

2007 yılında bir dönem Lahey’de; De Haagse Hogeschool, Avrupa Çalışmaları bölümünde Erasmus öğrencisi olarak bulundu.

2009’da, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler bölümünde yüksek lisansına başladı. 2011 yılında “Sosyolojik İzlekte Tiyatro - Seyirci İlişkisi: Örnek Bir Çalışma olarak Semaver Kumpanya” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı.

Yüksek lisans sürecinde tezi için yaptığı saha çalışması sırasında araştırmayla ve araştırma sektörüyle tanıştı ve 2011 yılında profesyonel araştırma kariyerine IPSOS’ta başladı. Ağırlıklı olarak ürün, konsept, fiyatlama, tutum ve davranış alışkanlıkları, segmentasyon çalışmaları yapan Deniz, 2014 Nisan ayında FutureBright ekibine katıldı.

Sinema, tiyatro, müzik, edebiyat, seyahat sever. Vakit buldukça çeşitli atölyelere katılır. Dünyanın her ülkesine ayak basabilmek en büyük hayalidir.