Modellerimiz

ActBright™

Bu model, temelde söz konusu sektörü var eden ve sektörün geleceğine yön verebilecek ihtiyaç ve motivasyonları keşfeder ve tüketicilerin söz konusu sektörde ne zamanlar hangi mecralardan gelen mesajları algılamaya daha açık olduklarını araştırır. Söz konusu ihtiyaç ve motivasyonların sektördeki markalar tarafından ne derece doğru hedeflenebildiğini ve dokunulmamış noktaları ortaya çıkararak markanızın sektördeki konumunun çok net bir fotoğrafını çeken bu araştırma, her markanın belirli aralıklarla yaptırması gereken bir başucu kitabı niteliğindedir.

AdBright™

İletişimde kullanılan her bir unsur markayı tüketici zihninde farklı noktalara taşıyabilecek güçtedir. Bu yüzden markanızın ne ile yan yana geldiği önemlidir. AdBright™, iletişimin tüketici zihninde nasıl çözümlendiğini ve iletişimdeki her bir unsurun marka algısı üzerindeki etkisini ve izleyicide yarattığı ilgi seviyesini ortaya çıkarıp, reklamın algıyı ve ilgiyi doğru yönetecek şekilde optimize edilmesini sağlar. Süregelen iletişimleriniz test edildikçe zamanla oluşan kümülatif data genel iletişim stratejinize yön verecek güçtedir.

CogitemBright™

FutureBright ve Cogitem'in geliştirdiği online nörobilim ile gerçek davranış datasını harmanlayan yeni nesil araştırma modelidir.

Tüketicinin tutum ve davranışlarını bütünsel bir modelde analiz eden tek araştırma yaklaşımıdır.

Önce tüketicilerin talep aşamasında satın alma davranışlarını yönlendiren ve beyin oto pilotunu tetikleyen tutumsal mekanizmalar belirlenir sonrasında aynı hedef kitlenin farklı mecralarda bıraktığı ayak izleri analiz edilir ve gerçek davranışlar saptanır.

"Non-Declarative" (tüketiciye ne yaptın diye sormaz, gerçekte ne yaptığına bakar) bir modeldir.

Bu doğrultuda hangi pazarlama aktivitelerinin gerçekte satış, pazar payı, artan müşteri farkındalığı (mindset metrics) yarattığı ve yaratacağı konusunda net geri bildirim sağlar.

Gerçek bir ROI hesaplama ve ROI artışı stratejileri belirleme modelidir.

Hangi Sorularınıza Yanıt Veririz
 • Tüketicinin oto pilotu nasıl çalışıyor?
 • Oto pilot nasıl tetiklenebilir?
 • Oto pilot nasıl yönlendirilebilir?
 • Kampanyalarınız ve pazarlama faaliyetlerimiz bu doğrultuda gerçekten başarılı mı?
 • Satış ve Pazar payınızdaki değişimler gerçekten pazarlama faaliyetlerinizin sonucu mu?
 • Evet ise her bir pazarlama faaliyetinin müşteri dönüşüne olan etkisi nedir?
 • Hangi pazarlama faaliyetleri satışlarınız, bilinirliğiniz ve marka algınız üzerinde daha etkili?
 • Pazarlama Yatırımı Geri Dönüş Oranı-ROMI üzerinde en etkili olan faaliyetler nelerdir?
 • Optimum pazarlama aktivite ve mecra yapılandırması nasıl olmalıdır?

CrashBright™

CrashBright iki yönlü çalışır. Bir yandan ürününüzün ve iletişimde verdiğiniz mesajların potansiyel müşterinize en cazip gelen yönlerini ortaya çıkarırken, diğer yandan mevcut müşterilerinizin kaybedilmesine yol açabilecek risk noktalarını tespit eder.

CrashBright modeli "yaratıcı çapraz münazara" tekniğini esas alır ve bu gruplar 2 moderatör tarafından yönetilir.

Markamızın kullanıcıları bir takım, rakip marka kullanıcıları ise diğer bir takım olur.

Takımlar tezlerini geliştirmek üzere moderatörlerin liderliğinde ayrı odalara yerleştirilir.

Takımlara 30 dk. süre verilir.

Süre boyunca katılımcılar kendi moderatörü tarafından motive edilir, rekabet kızıştırılır. Süre sonunda her iki taraf tezlerini sunar, fikirler tartışılır.

Böylece potansiyel müşteriyi kazanma ve mevcut müşteriyi elde tutma stratejilerinize ışık tutar.

CreativeBright™

Yeni ürün ve konsept geliştirmek için tasarlanmış; iç görü grupları, fikir geliştirme ve konsept oluşturma atölyeleri bütünüdür. Araştırma, marka ve reklam takımlarını bir araya getirerek sinerjik ve yaratıcı bir platformda markanızı en kısa sürede yepyeni fikirlerle buluşturmayı hedefler.

Süreç, karşılıklı bilgi aktarımından sonra içgörü elde etmeye yönelik fokus gruplarla başlar. Sürecin devamında fikir üretmeye yönelik özel oyun ve tekniklerle araştırma, marka ve reklam ekipleri yeni fikirler üretirler. Havuzdaki fikirler fokus gruplarda test edilip elenerek beğenilen en iyi fikirlerin optimize edilmesiyle kazanan konseptler yaratılır. CreativeBright™ aylarca sürebilen yeni ürün ve yeni konsept geliştirme sürecini 3 güne indirir.

DeCodeBright™

Tüketicinin kendi beyanı araştırmanın bilgi toplama metodolojilerinden en önemlisi. Ancak kişilerin zihinsel ve duygusal hallerinin sadece beyan bazlı değerlendirilmesi, dört nedenden ötürü kesinlik taşımaz:

 1. Öncelikle beyan bazlı araştırmalar "dikkatsizce ve sürekli olarak yanıt verme" veya "karşıdakine katılma eğilimi" gibi yönlendirici hareketlerle gölgelenebiliyor.
 2. Araştırma zaman alır. Tam doğru bir yanıt vermek yanıtlayanın o anki önceliği değildir ama araştırmacı tarafından zorlanılmaktadır.
 3. İnsanlar gerçek duygu ve düşüncelerinin farkında değildirler.
 4. İnsanlar düşünce veya duygularının farkındayken bile, sosyal beklenti karşısındaki önyargılardan ötürü duygu ve düşüncelerini her zaman dürüstçe belirtmeyebilirler.

DeCodeBright Synergon ile ortaklaşa geliştirilmiş bir modeldir. Online nörobilim modülleri üzerinden uygulanır. Tüketicilerin satın alma davranışlarını tetikleyen beyin mekanizmaları inceleyen bir programdır.

DeCodeBright müşteri ile etkileşimi kolaylaştırmak amacıyla önce beynin mekanizmalarının işleyişini inceler.

Katılımcının sadece görsel uyaranlara verdiği tepkiyi analiz etmekle kalmaz, aynı zamanda kaç kere denediği, reaksiyon süreleri, hata sayılarına bakar.

Modüller "non-declarative"dir. Profil belirlerken, tüketiciye sen kimsin sorusunu sormaz, psikografik analizler üzerinden "beyin haritası" çıkarır ve profili belirler.

Profiller belirlendikten sonra, kalitatif veya kantitatif çalışmada artık KİM ve TUTUM sorusu sorulmaya gerek kalmadan, davranışa yönelik sorular sorulur.

Kalitatif aşamada bu grup içinde grup mantığıyla desteklenir. Katılımcılar arasında yerleştirilen gizli araştırmacı, tüketicinin gerçek pofillerini önceden bilerek hipotez testi uygular.

Kantitatif araştırmada ise birincil veri toplama haricinde tüketicinin davranış aşamasında bıraktığı izler de incelenir ve sonuçlar gerçek davranış modellemelei ile desteklenir.

InFashionBright™

InFashionBright™ tasarlanan yeni bir koleksiyonu mağazalarda yerini almadan önce potansiyel tüketicileri nezdinde çok yönlü bir bakış açısıyla test etmek için geliştirdiğimiz yeni bir modeldir.

Modelimiz tasarlanan koleksiyonu genel beğeni, trend takip gücü, markayı taşıdığı nokta, rekabet gücü, sahiplendiği tarz, algılanan hedef kitle, tüketicinin hayatında tutacağı yer, farklılık ve fiyat-kalite dengesi gibi başarı kriterlerinde derinlemesine değerlendirirken koleksiyonun mağaza ve vitrindeki yerleşimi hakkında da iç görüler toplar.

InFashionBright™ grup süresince dramatize kişileştirme ve exegareted exposure başta olmak üzere tamamen modele özel tasarlanmış yaratıcı teknikler kullanır.

InFashionBright™ statik değildir. Haute couture sürekli evrimleşmekte, tasarım trendleri değişmektedir. Bu değişimle birlikte, modelimiz de gelişmekte, evrimleşmektedir.

Modelimiz tüketicinin bugünün moda dünyasını nasıl süzüp içselleştirdiğine dair derin içgörüler verir, ve gelişmekte olan trendlere tüketicinin vereceği tepkiyi önceden sezerek marka yönetimine rekabet avantajı sağlar.

Modelimizin lansmanı ile birlikte, Türkiye'nin dev moda markaları ve perakendecileri ile büyük projelerde bir araya geldik, gelmeye davam ediyoruz.

Unfocused Group™

Unfocused Group™ yaklaşımımızla, gruplarda serbest akış yöntemiyle ilerlemeyi kastetmiyoruz.

Unfocused Group™ araştırma yaklaşımımızda "neye karar verildiğini" araştırmanın ana odağı yapmadan önce, "bu kategoride insanlar kararlarını nasıl verirler?" sorusuna gerçek bir yanıt bulmayı kastediyoruz.

"Ne" sorusundan önce "nasıl" sorusuna neden odaklanıyoruz?

Çünkü insan beyni ürüne mutlak değer atayamıyor. Değerler ve konumlandırmalar ancak referans sistemi içinde oluşturulup, kodlanıyor.

Ne sorusunu araştırmanın odağı yaptığınızda, tüketicinin cevapları doğal olarak belirlenmiş sınırlı referans setinin sınırları içinde olacaktır.

Örneğin araştırma sırasında katılımcı bir çikolata markasını , başka bir çikolata markası ile kıyaslayarak değerlendiriyor. Tüketiciyi bu düşünce (referans) sistemi içinde bırakan ve bu çerçevede analiz etmeye çalışan araştırmaların "out of box" bir içgörü yaratma şansı zaten yok.

Unfocused Group™ felsefemizde önceden belirlenmiş araştırma kriterlerinin, düşünmeyi sınırlamasına izin vermiyoruz. Aksine, mevcut ve ilk akla gelen referans noktalarını kırıp, görüşmeciye geniş ve "out of box" bir referans evreni sunuyoruz.

UsExBright™

Günümüzde teknolojik çözümler ve tasarımların sunduğu deneyimin en büyük sınavı tüketici nezdindeki kullanılabilirlik sınavı. Dijital tasarımları minimum efor ve maksimum keyifle kullanma eğilimindeki tüketici, kullanıcı dostu olmayan tasarımlara yaşam şansı vermiyor.

Oysa tasarımcılar web tasarım / mikro site / uygulama / mobil telefon arayüzü hatta kumanda gibi dijital çözümler oluştururken, büyük resme odaklanıp, tüketicinin platformdaki yürüyüşünü kolaylaştıracak /zorlaştıracak küçük detayları gözden kaçırabiliyorlar.

Tüketici, nasıl kullanacağını sezgisel olarak kavrayamadığı, öğrenme eğrisinin uzun olduğu tasarımlara şans tanımıyor.

Tüketici nezdinde, bir sekmenin ismi, basit bir butonun platformdaki lokasyonu, herhangi bir etkileşimin tasarımındaki küçük bir ayrıntı, hatta bir yazı fontu tüm tasarımın algısını değiştirme gücüne sahip.

UsExBright™, Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinden biri ile işbirliği içinde geliştirildi.

Odak noktamız tıklama sayısını azaltmak değildir, modelimiz bunun ötesinde kullanıcı fayda merkezli bir yaklaşımla test edilen platformda yaşatılan kullanıcı deneyimini kolaylık ve keyif parametrelerinde optimize etmeyi amaçlar.

Araştırma modelimiz sayesinde kullanımı kolay ve mantıklı hiyerarşik yapıya sahip zevkli bir kullanıcı ara yüzü oluşturmak mümkün.

Modelimiz lansmanıyla birlikte sektörde çok ses getirdi ve büyük kullanılabilirlik projelerine imzamızı attık. Ayrıca bir Telekom devinin dijital çözümlerini modelimizle sürekli test etmekteyiz.