Sevda Kurhan

Sevda Kurhan

1980 Eskişehir doğumlu.

Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik bölümünü bitirdi.

İş yaşamına öğrencilik yıllarında Nielsen'de panel istatistik ve üretim bölümünde çalışarak başladı. 2003-2015 yılları arasında KMG ve Ipsos’un farklı bölümlerinde çalıştı.

Perakende sektörü ölçüm projelerinde operasyonel süreçlerin liderliğini yaparak, üretim ve veri toplama platformunun geliştirilmesinde görev aldı.

Satış kanallarında “merchandising” ölçüm araştırma altyapısını kurdu.

Yerinde tüketim kanallarında gerçekleştirilen “full scale census” ve uzayın segmente edilmesi projesine liderlik etti.

Yerinde tüketim paneli kuruluşunda yer aldı. “Route-to-market” modeli için araştırma yaklaşımı geliştirdi.

Ad-hoc araştırmalarda pazar potansiyelinin tahminlemesi üzerine model oluşturdu. Ev dışı tüketim kanallarını farklı açılardan sorgulayan ad-hoc araştırmalar yürüttü.

“Shopper Research” ve müşteri memnuniyeti üzerine uzmanlaştı.

Mart 2015’de FutureBright ekibine katıldı.

Sosyal Medya takipçisidir. Sosyal Medya ölçümü ve yönetimi konusuda eğitim aldı. Sosyal medyada araştırma ve “Big Data” modeli ilgisini çeker.

Geleneksel minyatür sanatı ile ilgilenir. Atölyesi ile birlikte iki karma sergiye katıldı. Minyatürde farklı akımları araştırmaya meraklıdır.

Bir gün klasik kemençe çalabilmeyi hayal eder.